Dobrovolní hasiči města Vsetína

.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home O sboru Historická data Novodobá historie

 

Novodobá historie


Bratr Bělíček odchází do SDH Rokytnice, na místo starosty pak nastupuje bratr Matoška a současně s touto změnou začínají tréninky mládeže pod vedením bratra Janiše, které se setkávají se značným ohlasem, a po delší době na Vsetíně opět trénuje družstvo mládeže. V této době sbor stále využívá buňky za požárním domem, pro výroční valné hromady má 1* ročně k dispozici zasedací místnost. V roce 1997 pak Vsetín postihují povodně, kdy členové sboru odčerpávají zatopené sklepy a místnosti nepřetržitě od pondělního ráno až do čtvrtečního večera. Téhož roku pak dochází k ukončení již zmiňované rekonstrukce, SDH opouští buňky a mimo jiné dostává do užívání uvolněnou sklepní posilovnu, kde pokračují tréninky mládeže v zimních měsících. V roce 2000 se daří zajistit opravu motorového čerpadla, které vlivem posílení výkonu nám umožňuje absolvovat nespočet soutěží v požárním sportu. Během let 2003-2007 dochází k začleňování mladší generace hasičů do činnosti sboru a zároveň je snaha o zviditelnění sboru dobrovolných hasičů města Vsetína, kteří byli zastíněni známějšími hasiči z povolání. Dochází k postupnému obrození nejen členské základny, ale také výjezdové jednotky, která je opět v r. 2006 zařazena jako JPOIII. Bohužel při rekonstrukci stanice v roce 1997 nezbyly peníze a došlo pouze k nezbytné údržbě a opravě prostor bez další plánované přístavby místností pro SDH. Proto v roce 2010 byla zahájena a dokončena výměna sanitárních předmětů, rekonstrukce/výměna původních rozvodů elektřiny, vody, odpadů, topení a také obkladů. Z důvodu nedostatku financí jsme dodělání provedli svépomocí-zejména dlažba, omítky, vzduchotechnika, sádrokarton, malování a také úklid.

Materiál v užívání r. 2010: cisterna CAS25 Š 706 rthp, dopravní automobil Avia, dýchací technika Saturn, motorová a vyvětvovací pila, kalové+ponorné a plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, vysílačky, nabíjecí svítilny, zásahové obleky+přilby+boty+rukavice pro 12 členů výjezdové jednotky.

 

 

Sklepní místnost

V roce 2010 jsme navázali na předchozí vyklizení sklepní místnosti které začalo 11.října 2009.

Ale jak to celé vlastně vzniklo, jaká je vlastně historie tohoto „objektu“?

Historie

Sklep byl vybudován někdy během 30let dvacátého století, před druhou světovou válkou? (za války pak zřejmě sloužil jako telegrafická ústředna). V té době byl pouze postaven hasičský dům na louce, v jehož nejbližším okolí stálo Masarykovo gymnázium a dolní škola (zdravotní) a sklep vznikl zřejmě z důvodu uskladnění potravin. (nebyly lednice J), později byl sklep vyzdoben motivy vína a údajně sloužil jako vinárna i hospoda. Vstup do něj byl z přední rohové části-od venkovního zadního rohu hasičského domu, vytápěn byl pouze pomocí dvou kamen+přívod vzduchu=nynější ventilační komín se třemi výdechy.

Během 60let pak dochází k postupnému vzniku placených strojníků, hasičů, od 80 let pak přechod k profesionálnímu hasičskému sboru. Ten zabírá budovu dobrovolných a současně s tím i sklep za domem. Vlivem nedostatku potřebných prostor pak profesionální hasiči při brigádách socialistické práce na vlastní náklady a ve svém volném čase tento sklep předělají do dnešní podoby. Byl zazděn původní vchod a nahrazen dnešním, proběhlo vyzdění krbu s komínem, bylo propojeno ústřední vytápění s hasičským domem a z důvodu nevyužití byl popel z kotelny a část materiálu při přestavbě zanecháván v nevyužívané místnosti. Ta byla později zazděna a ponechána svému osudu. Ve sklepě pak vznikla posilovna hasičů, mj. zde byl pingpongový stůl, natažena telefonní linka.

V devadesátých letech dochází k přístavbě hasičského domu, profesionálové se stěhují do nových prostor a dobrovolní začínají využívat uvolněné prostory ústředny a kuchyně včetně sociálek. Součástí tohoto stěhování dochází k uvolnění sklepních prostor, které SDH využívá pro tréninky mládeže, později neoficiální společenská místnost. Vlivem dispozičních a povětrnostních podmínek pak dochází k průsakům vody přes zazděnou místnost, které se projevují neustálou plísní na přilehlé zdi.

Současnost

Na základě našich dotazů a hledání nám pamětníci p.Studeník, bratr Bělíček, Matoška, sestra Theigrabová připomínají skutečnost, že ve sklepě je zazděná místnost. Ze zvědavosti jsme tedy vysekli otvor pro kontrolu stavu. Proběhlo malé zděšení, místnost o rozměrech cca. 6*3 metry byla do výšky 1,3metru vyplněna popelem, hlínou, do které ze stropu prosakovala voda, která se následně dostávala do zbylých části sklepu. Z důvodu vlhnutí a i potřebných prostor jsme v říjnu 2009 vybourali vyzděnou stěnu a vyvezli mokrý popel a hlínu, celkem cca. 13tun, nošeno ručně v kýblích, vozeno Avií na skládku stavební suti.


V roce 2010 pak proběhlo dočištění této místnosti. Byla oškrábána omítka, malba, a rozebrání cihlové přizdívky, která sloužila pro odvětrávání a odvod průsakové vody. Tento materiál byl již vynášen do přistaveného kontejneru HZS, který nám byl k dispozici v rámci přestavby sociálek. Celkem jsme vynosili 3,5 tuny sutin. Případné průsaky vody stropem sbíráme do sudu a kýblů, které následně pravidelně vylíváme. Z důvodu vyčištění a otevření této místnosti pak poklesla vlhkost ve sklepě z původních 90-105% na přijatelných 50-65%. Nyní se ukáže, jak budou pracovat stěny, kolik se nahromadí vody a hlavně co dál s touto místností, která je pro nás ideální=nemáme další prostory a přístavba, přestavba sklepu je momentálně nereálná .....

 

 

I přes uvedené problémy a nástrahy dnešní doby stále máme

ODVAHU a CHUŤ POMÁHAT